Certifiering

Certifiering

Vi vill att du som bilägare ska få en rostskyddsbehandling av hög kvalitet och möjlighet att kontrollera och komplettera bilens rostskydd regelbundet. Därför är Swerust viktigaste uppgift att certifiera verkstäder enligt våra villkor.

För att en verkstad ska bli certifierad av Swerust gäller följande villkor:

 • Verkstaden måste ha en lokal med oljeavskiljare, ventilation och belysning. Dessutom ska lokalen vara godkänd av miljömyndigheterna.
 • Verkstaden måste vara utrustad med lämplig sprututrustning, instrument för besiktning hålrum och billyft.
 • Personalen måste vara utbildad på de behandlingsprogram som rekommenderas av Noxudol och Mercasol. 
 • Alla rostskyddsbehandlade bilar ska registreras för kontroll och komplettering.
 • Kvalitetsgaranti lämnas på alla behandlade bilar.
 • Det rostskyddsprogram som beställts av kunden utförs med beprövad metodik och sprutschema.
 • Att lämna kostnadsförslag som beskriver omfattningen av rostskyddsbehandlingen.
 • Att inom ett dygn svara på förfrågan om kostnadsförslag, rådgivning etc. via mail.
 • Verkstaden kontrolleras av Swerust

 

Kvalitetsgaranti

Swerust garanterar att din bils originalrostskydd kompletterats på ett fackmannamässigt sätt.

Det innebär:

 • Att valt program genomförs noggrant
 • Att sprutschemat för din bilmodell används
 • Att alla bilar registreras i databas
 • Att alla bilar kallas till kontroll och eventuell komplettering
 • Att missnöjd kund kan vända sig till Swerust
 • Att kunden får ett behandlingscertifikat efter utförd behandling
 • Att certifierad verkstad följer Swerusts styrelsebeslut i konsumentfråga
 • I övrigt gäller konsumenttjänstlagen

 

Vi kontrollerar din bil regelbundet

Din bil till kallas till kontroll varje eller vart annat år för att hålla slitskyddet på topp. Då kontrolleras underredet och slitskyddet bättras. Vart fjärde eller vart sjätte år ska hålrummen behandlas på nytt beroende på vilken behandlingsmetod som är utförd.
Kallelse till kontroll skickas automatiskt till den registrerade ägaren.